ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

Informacje związkowe

 

HARMONOGRAM  PORADNICTWA  PRAWNEGO

prowadzonego przez Pana mgr Tadeusza Nowickiego

w roku szkolnym

 

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W STALOWEJ WOLI

Ul. Okulickiego 14 ( Szkoła Podstawowa nr 7) tel. (15)842 63 89

Powiat Stalowa Wola: 

ü  miejsce:   Zarząd Oddziału ZNP w Stalowej Woli ul. Okulickiego 14,

ü  telefon: 15 8426389

termin i godz. :

ü  uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Stalowa Wola, Pysznica,

                          Zaleszany, Radomyśl n/Sanem,

 

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W NISKU

Ul. Kościuszki 8 ( Dom Nauczyciela ) tel. (15)841 20 15

 

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU  ZNP  W TARNOBRZEGU

Ul. Kościuszki 30 , tel. (15)822 76 71

    

Wniosek o przyznanie zapomogi związkowej dla członków związku Zarządu Oddziału ZNP w Stalowej Woli
Statut ZNP
Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP
Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP


Rachunki na potrzeby zebrań w Ogniskach prosimy wystawiać na:

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny
Zarząd Oddziału w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 14 37-450 Stalowa Wola
NIP: 526-000-18-84

       

©